Popunjeno!

Bunari želja 2, Titelski breg


Tema:

manuelni rad

Datum:

od 13.11.2020. do 15.11.2020.

Šifra kampa:

VSSN23

Broj volontera:

10

Uzrast volontera:

18-30

Organizatori kampa:

Ustanova za zaštitu prirode Titelski breg

Opis posla:

Volonteri će nastaviti da pomažu u ograđivanju napuštenih bunara na Titelskom bregu koji su nekada korišćeni za dobavljanje vode. Bunari će biti ograđeni stubovima i žicom, a volonterima će u poslu pomoći lokalni profesionalci. Pored ovoga, volonteri će pomoći i da se pokupi smeće u delu oko bunara.

Smeštaj i ishrana:

Volonteri će biti smešteni u prostorijama ustanove i sami će pripremati hranu.

Opis lokacije:

Titelski breg je lesna zaravan koja čuva zapis klimatskih promena i smena ledenih i međuledenih doba u zadnjih oko 600 000 godina. Jedinstvenim ga čine specifični geomorfološki oblici- lesna piramida, surduci, poličice... Obodni pojas Titelskog brega čuva stepsku floru i broji oko 630 vrsta biljaka zbog čega smo uvršteni u IPA područje centralne i istočne Evrope. Zbog oko 140 vrsta ptica na listi smo područja od međunarodnog značaja za faunu ptica- IBA. Na obodu platoa, konstatovani su značajni arheološki lokaliteti sa ostacima iz raznih perioda prošlosti. Sve su ovo razlozi zašto je Titelski breg proglašen za SRP, a UZP „Titelski breg“ radi na zaštiti, promociji, prezentaciji i podizanju ekološke svesti i edukaciji lokalnog stanovništva i naših posetilaca.

Jezik:

srpski

Slobodno vreme:

Volonteri će imati predavanje o Titelskom bregu njegovom značaju za paleoklimatska istraživanja. U slobodno vreme biće organizovana i poseta vidikovcu Kalvarija i šetnja kroz specijalni rezervat prirode.

Najbliži grad:

Novi Sad