FUL HOUSE EVO RUKA #2, Beograd- Zemun


Tema:

Datum:

od 02.08.2020. do 16.08.2020.

Šifra kampa:

VSS10

Broj volontera:

2

Broj slobodnih mesta:

4

Uzrast volontera:

18-30

Organizatori kampa:

Evo ruka je organizacija roditelja dece sa smetnjama u razvoju koja neguje aktivan pristup rešavanja problema u zajednici i od svog osnivanja deluje u različitim poljima socijalne inkluzije dece sa invaliditetom i ostalih ranjivih grupa. Posebno radimo na povezivanju lokalne zajednice i podizanju svesti javnosti o problemima i rešenjima problema ove dece i članova njihovih porodica. U okviru naših redovnih aktivnosti bavimo se uzgojem povrća u plastenicima (paradajz i paprika) i proizvodnjom zimnice (ajvar, sok, džem) u cilju obezbeđivanja finansijskih sredstava za naše aktivnosti i održivost inkluzivnog centra koji smo pokrenuli 2013 godine u Zemun Polju. U ovom centru, pored raznih javnih događaja, volonterskih akcija i inkluzivnih kreativnih i sportskih sadržaja, svakog leta organizujemo Letnju školu-dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju, kao konkretnu pomoć deci i roditeljima. U toku 2019. godine zahvaljujući sinergiji različitih aktivnosti (omladinski letnji kampovi, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, proizvodnja domaće hrane i boravak za decu i mlade sa invaliditetom) uspeli smo da pilotiremo novi koncept rada sa ranjivim grupama u zajednici. Organizacija ima dobru vidljivost u medijima i na društvenim mrežama: http://evoruka.org/

Opis posla:

Svakog leta tokom jula i avgusta u Zemun Polju, predgrađu Beograda, organizujemo letnji dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju školskog uzrasta. Кako su jul i avgust ujedno meseci u kojima ima najviše posla u proizvodnji povrća (paradajza i paprike), dešava nam se često da nam se poslovi sa korisnicima i poljoprivredom prepliću. Ovaj kamp će pomoći deci sa smetnjama u razvoju koja su korisnici boravka jer će im se tako proširiti socijalna mreža prijatelja, pomoći će zaposlenima u boravku jer će rad sa decom biti mnogo kvalitetniji i pristup individualniji i pomoći će celoj našoj organizaciji da „pregura“ ovaj period sa najvećim obimom posla. Boravak je inače ima međugeneracijski pristup i inkluzivnog je karaktera, tako da često dolaze i deca koja nemaju smetnje (braća i sestre i zainteresovana deca iz komšiluka) i ostali zainteresovani ljudi svih uzrasta, tako da je ovo lepa prilika za razmenu znanja i nova poznanstva ali i učenje jezika.

U opkviru drugog kampa volonteri će imati priliku da 4 dana nedeljno organizuju aktivnosti za decu u boravku zajedno sa defektolozima.Takođe pomagaće u organizaciji i funkcionalnosti samog inkluzivnog centra (pomoć pri kuvanju, održavanju higijene…)
Ostatak vremena volonteri će provoditi u održavanju plastenika, branju paradajza kao i pravljenju domaće zimnice (sušeni paradajz, sok od paradajza). Za ovaj kamp neophodno je poslati i Motivaciono pismo.

Smeštaj i ishrana:

Smeštaj volontera će biti organizovan u neposrednoj blizini inkluzivnog centra. Potrebno je poneti vreću za spavanje. Volonteri će imati obezbeđene namirnice za samostalno pripremanje doručka i večere. Zajednički ručak za korisnike i volontere pripremaće zaposleni u inkluzivnom centru uz pomoć volontera.

Opis lokacije:

Radni kamp biće smešten u Zemun polju, na periferiji Beograda.

Jezik:

Engleski

Slobodno vreme:

Radni kamp biće smešten u Zemun polju, na periferiji Beograda. Planirana je ekskurzija do Zemuna, obilazak Gardoša i ostrva Lido. U slobodno vreme, volonteri mogu da posete i ostale znamenitosti Beograda kao što su Kalemegdanska tvrđava, Veliko ratno ostrvo i druge.

Najbliži grad:

Beograd

Posebne napomene:

Potrebno je da volonteri budu visoko motivisani za druženje i rad sa decom ali i da žele da učestvuju u ostalim redovnim aktivnostima centra kao što su proizvodnja domaće hrane jer je to način na koji naše udruženje inače privređuje (socijalno preduzetništvo). Za ovaj kamp, pored prijave, neophodno je poslati i motivaciono pismo na incoming@mis.org.rs


Prijavi se!