MORIEK, Bor


Tema:

Cilj ovog kampa jeste održivi ruralni razvoj kroz jačanje turističke ponude na trasi Evropskog pešačkog puta E4 koja prolazi kroz planinsko okruženje grada Bora, podizanje svesti posetioca i okolnog stanovništva, posebno mladih o potrebi očuvanja životne sredine, da se strani i domaći volonteri upoznaju sa kulturom, tradicijom i prirodnim bogatstvima našeg područja, ali i da se radom volontera lokalno stanovništvo dodatno motiviše i uzme učešće u različitim ekološkim aktivnostima.

Datum:

od 05.08.2019. do 18.08.2019.

Šifra kampa:

VSS18

Broj volontera:

13

Broj slobodnih mesta:

1

Uzrast volontera:

18-30

Organizatori kampa:

Društvo mladih istraživača Bor je osnovano 1976. godine sa ciljem da okuplja mlade i ostale zainteresovane za volonterske aktivnosti i naučno istraživački rad iz oblasti prirodnih i društvenih nauka, ekologije i zaštite životne sredine. Svoje aktivnosti sprovodi kroz istrživačke projekte i programe, škole, ekološke kampove i slične vidove angažovanja (www.mibor.rs).

Opis posla:

MORIEK je tradicionalni volonterski kamp koji se već 15 godina organizuje u saradnji sa nekoliko lokalnih partnerskih organizacija i uključuje aktivnosti stranih i domaćih volontera. Aktivnosti volontera će biti uređenje i obeležavanje planinarskih staza na planini Stol i Veliki Krš, čišćenje i uređenje obala jezerceta i vidikovca, kao i čišćenje i premazivanje zidova drvene kolibe. Dva radna dana provešćemo u selu Krivelj, gde ćemo se zajedno sa meštanima sela raditi na uređenju centra sela. Volonteri će učestvovati na proslavi Dana mladih 12. avgusta u Boru.

Smeštaj i ishrana:

Volonteri će biti smešteni u planinarskom domu Stol sa trpezarijom, kuhinjom u četvorokrevetnim i dvokrevetnim sobama, zajedničkim toaletima i tuševima. Ispred doma je izvor pitke vode. Volonteri će samostalno pripremati obroke od namirnica koje će obezbediti organizator.

Opis lokacije:

Kamp će se održati na planinama Stol i Veliki Кrš i selu Кrivelj. Veliki Кrš i Stol su krečnjački planinski venci u okruženju Bora, udaljeni od njega 10-15 km.

Jezik:

Engleski

Slobodno vreme:

U podnožju vrha planine, neposredno pored Planinarskog doma nalazi se malo planinsko jezero, tokom letnjih meseci pogodno za kupanje. Selo Кrivelj je udaljeno od Bora na pet kilometara i nalazi se u podrnožju planine Veliki Кrš. U selu se neguje kulturno-umetnička tradicija, bogato su očuvani narodni običaji: svetkovine, slave, etno festivali, vašari. Bogatstvo se ogleda i u kulturno-istorijskim spomenicima.

Najbliži grad:

Bor


Prijavi se!