Popunjeno!

NiFo TURIZAM, Niš


Tema:

Datum:

od 31.07.2017. do 11.08.2017.

Šifra kampa:

VSS26

Broj volontera:

10

Uzrast volontera:

18-30

Organizatori kampa:

Udruženje građana "Zeleni ključ" postoji od 2006 godine sa ciljem ciljem očuvanja i unapređenja životne sredine na principima održivog razvoja. Do sada smo realizovali niz projekata na temu zaštite životne sredine i u okviru njih održali kreativne i edukativne radionice, javne događaje, sproveli kampanje, analize i istraživanja, objavili filmove i publikacije.

Opis posla:

Grad Niš postaje sve popularnija turistička destinacija ali ima lošu ponudu informacija (na primer, na samom aerodromu ne postoji info materijal niti info tabla). Želimo da volonterskim kampom omogućimo bolju dostupnost informativnog materijala za goste grada Niša. Volonteri će raditi na snimanju i prikupljanju materijala za izradu turističkih brošura i to: snimanje i prikupljanje foto materijala sa terena za izradu brošura ”Ekološki vodič za izletnike” i „Foto turistički informator“, oslikavanje info table „Turistički potencijali grada Niša“, i „Planinarske i pešačke staze na Suvoj Planini“. Pisaće informativne tekstove na jezicima učesnika kampa i prevoditi na engleski jezik i postavljati na društvene mreže. Od snimljenog materijala biće organizovana izložba fotografija. Jedan dan je planiran za postavljanje već pripremljenih mozaika na jednom od mesta u gradu. Biće organizovana jedna velika akcija uklanjanja otpada zajedno sa građanima Niša.

Smeštaj i ishrana:

Volonteri će biti smešteni u prostorijama osnovne škole u Nišu, sa korišćenjem kuhinje, tuševa i toaleta. Obroke će pripremati samostalno od namirnica koje će obezbediti organizator.

Opis lokacije:

Niš je treći grad po veličini u Srbiji i najveći grad u jugoistočnom delu zemlje. Poznat je kao mesto rođenja rimskog cara Konstantina. Tokom svoje duge istorije pripadao je različitim carstvima i državama što je ostavilo bogato kulturno i istorijsko nasleđe.

Jezik:

Engleski

Slobodno vreme:

Tokom kampa će biti održana debata o turizmu u mestima iz kojih volonteri dolaze, mobilnosti mladih i njihovim potrebama da putuju i stiču iskustva, kao i predavanje o kulturnoj baštini grada Niša i valorizaciji prirodnih vrednosti u cilju razvoja održivog turizma. U slobodno vreme biće organizovani izlet i planinarenje u okolini Niša.

Najbliži grad:

Niš

Posebne napomene:

Volonteri treba da ponesu sopstveni foto aparat