Kraljevac Deliblato

OBEDSKA BARA ELDORADO ZA PTICE, Obedska bara, Kupinovo


Tema:

Specijalni rezervat prirode Obedska bara je u svetu drugo po redu najstarije zaštićeno močvarno područje (najstarije u Evropi) od međunarodnog značaja (zaštićeno ramsarsko, IBA i IPA područje). Obedsku Baru, poznato ornitološko područje, čini jezero potkovičastog oblika okruženo močvarom i šumama. Močvare su najugroženiji ekosistemi na svetu, a najveći problem je rast invazivne vegetacije i nestanak vlažnih staništa. Ove godine će biti 22 godina otkada Mladi istraživači Srbije organizuju volonterske kampove na Obedskoj Bari, i rezultati naših aktivnosti su neverovatni - do sada nekoliko vrsta ptica se vratilo i lokacija na kojoj će se raditi sada ima najbogatiju faunu ptica u Specijalnom rezervatu prirode Obedska bara. Organizovanje volonterskih radnih kampova je deo projekta ''Povratak ibisa'', koji se već niz godina sprovodi u SRP Obedska bara i pokazuje izuzetne rezultate. Uspešna saradnja svih zainteresovanih strana na ovom projektu prepoznata je kao primer dobre prakse u zaštiti prirode, u zemlji i inostranstvu.

Datum:

od 18.08.2019. do 31.08.2019.

Šifra kampa:

VSS25

Broj volontera:

12

Broj slobodnih mesta:

1

Uzrast volontera:

18-30

Organizatori kampa:

Кampovi se organizuju u saradnji sa, upravljačem, JP „Vojvodinašume“, finansijsku pomoć Opštine Pećinci, stručnu i savetodavnu pomoć Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i udruženja „Zeleni pogled“ iz Кupinova.

Opis posla:

Volonteri će biti uključeni u projekat revitalizacije vlažnih staništa tako što će uklanjanjati granje i čistiti invazivnu vegetaciju. Na taj način pomažemo odbrani invazivnog rasta vlažnih staništa.

Smeštaj i ishrana:

U dve renoviranje kuće u Etno selu, spavanje na dušecima. Potrebno je poneti vreću za spavanje. Hrana za volontere će biti obezbeđena od strane domaćina.

Opis lokacije:

Obedska Bara je udaljena 50km od Beograda i 75km od Novog Sada.

Jezik:

Engleski

Slobodno vreme:

Tokom kampa biće organizovana predavanja o močvarama i Obedskoj bari kao i o problemima životne sredine. U slobodno vreme volonteri mogu da plivaju u jezeru i reci Savi, posmatraju ptice i istražuju prirodne lepote ovog predela. Ekskurzija do Beograda će biti organizovana.

Najbliži grad:

Beograd


Prijavi se!