Popunjeno!

PAMET U GLAVU, Lučani


Tema:

Ideja za kamp je razvijena u saradnji sa opštinom Lučani, koji će nam ujedno biti najveći oslonac tokom organizacije i sprovođenja kampa. Saradnja sa opštinom traje već par godina tako da je organizacija kampa bila logičan naredni korak. Predstavnici opštine su voljni da putem svojih zaposlenih zaduženih za pitanja mladih obezbede svu neophodnu logističku i organizacionu podršku, kao i medijsku promociju pre, tokom i nakon kampa. Pored toga, planiramo da uključimo i predstavnike turističke organizacije Dragačevo kako bismo na najbolji način predstavili opštinu, njene turističke i kulturne potencijale učesnicima kampa iz celog sveta. U ove aktivnosti planiramo da uključimo i omladinu Lučana, kako bi se što bolje povezali sa učesnicima kampa i ostvarili interkulturnu razmenu. Pored toga, ostvarićemo saradnju sa školom koju će učesnici kampa renovirati, ali i sa kompanijama koje budu voljne da nam ustupe svoj materijal za obavljanje radova.

Datum:

od 25.07.2019. do 08.08.2019.

Šifra kampa:

VSS28

Broj volontera:

12

Uzrast volontera:

18-30

Organizatori kampa:

Udruženje građana „Inicijativa za razvoj i saradnju“ (IDC) čini grupa entuzijasta vođenih principima solidarnosti, aktivne inkluzije, jednakih prava, pristojnog posla i zadovoljnih ljudi. Ovi principi su integrisani u sve naše programe i aktivnosti, na čijoj inovaciji neprestano radimo. Glavni programski fokus IDC-a predstavlja socijalni razvoj, ekonomski razvoj, omogućavanje jednakih prava za sve, kao i volonterski program. Sprovodimo projekte u okvirno 10 gradova u Srbiji, a posedujemo iskustvo projektne implementacije u više od 40 gradova Srbije.

Opis posla:

Strategijom opštine Lučani za period 2015-2020. predviđeno je podizanje kvaliteta obrazovanja i unapređenjem materijalno-tehničkih uslova, što smo prepoznali kao polje za implementaciju kampa. Nakon konsultacija sa predstavnicima Opštine, utvrđeno je bi obnova seoske škole bila idealna aktivnost za internacionalni kamp kao što je naš. Pored toga, uključićemo mlade sa lokala kako bismo radili na inkluziji i interkulturnoj razmeni.

Volonteri će učestvovati u renoviranju seoske osnovne škole: krečenje, farbanje, izrada mobilijara… Pored toga volonteri će u saradnji sa lokalnim stanovništvom očistiti nekoliko turističkih atrakcija kako bi promovisali ekološke aspekte kampa. Volonteri će organizovati interkulturalne večeri i okupljanja kako bi poboljšali interkulturnu razmenu sa lokalnim mladim stanovništvom.

Smeštaj i ishrana:

volonteri će spavati u učeničkom domu. Hranu će obezbediti organizator kampa.

Opis lokacije:

Lučani se nalaze u zapadnoj Srbiji u blizini Čačka i Ivanjice. Ova opština zauzima površinu od 454km2 gde se nalaze brojne prirodne lepote. Neke od znamenitih lokacija uključuju Ovčarsko-Kablarsku klisuru, pećinu Rača i Dragačevsku potolinu.

Jezik:

Engleski

Slobodno vreme:

U slobodno vreme volonteri će imati priliku da posete lokalne znamenitosti.

Najbliži grad:

Užice