zaštita životne sredine, LUDAŠKO JEZERO
Popunjeno!

POVRATAK IBISA, Obedska bara, Kupinovo


Tema:

Zaštita životne sredine; doprinos i promocija održivog ruralnog turizma; očuvanje kulturnog nasleđa

Datum:

od 19.08.2018. do 01.09.2018.

Šifra kampa:

VSS33

Broj volontera:

12

Uzrast volontera:

18 - 30

Organizatori kampa:

UG Zeleni pogled

Opis posla:

Volonteri će biti uključeni u dugogodišnji projekat “Povratak Ibisa” revitalizacije vlažnih staništa tako što će uklanjanjati vegetaciju koja obrasta nekadašnje vlažne livade koje su služile za ispašu goveda a u periodima visokog vodostaja služila kao mrestilišta za ribe i vodozemce a istovremeno i bogato hranilište za ptice. Ovo će biti 21. međunarodni volonterski kamp koji se organizuje od 1997. godine. Do sada, kao posledica naših aktivnosti, nekoliko vrsta ptica se vratilo i lokacija na kojoj će se raditi sada ima najbogatiju faunu ptica u rezervatu prirode Obedska bara. Neki od poslova će se obavljati u okolini srednjovekovnog utvrđenja Kupinik.

Smeštaj i ishrana:

U dve renoviranje kuće u Etno selu, spavanje u krevetima na dušecima na naduvavanje. Potrebno je poneti vreću za spavanje. Hrana za volontere će biti obezbeđena od strane domaćina.

Opis lokacije:

Specijalni rezervat prirode Obedska bara je u svetu čuveno močvarno područje, koje je kroz svoju dugu istoriju predstavljalo pravo utočište za živi svet, ali i za mnogobrojne istraživače, naučnike i ljubitelje prirode. Udaljena je 50km od Beograda i 75km od Novog Sada.

Jezik:

Engleski

Slobodno vreme:

Tokom kampa biće organizovana predavanja o močvarama i Obedskoj bari kao i o problemima životne sredine. U slobodno vreme volonteri mogu da plivaju u jezeru i reci Savi, posmatraju ptice i istražuju prirodne lepote ovog predela.

Najbliži grad:

Beograd