Popunjeno!

Spavaonica od zemlje, Mošorin


Tema:

Priprema budućih spavaonica u potkrovlju Kluba finih zanata: malterisanje mešavinom zemlja-slama unutrašnje strane trščanog krova. Učesnici će biti upoznati sa osnovnim principima gradnje zemljom, kao i sa nekim od osnovnih tehnika gradnje zemljom. Učesnici će dobiti teorijska i praktična znanja I veštine koje im mogu biti višestruko korisne – od gradnje u sopstvenoj režiji, preko učešća na sličnim projektima, do pripreme u mnogim drugim umetničkim i kreativnim oblasima.

Datum:

od 24.10.2020. do 26.10.2020.

Šifra kampa:

VSSN10

Broj volontera:

12

Uzrast volontera:

18 - 30

Organizatori kampa:

Udruženje “Klub finih zanata” osnovano je 10.10.2010. u Mošorinu, radi održanja i unapređenja starih zanata, naročito na polju gradnje i još uže: gradnje zemljom; a sve u cilju formiranja samoodrživog centra za zemljanu arhitekturu, reciklažu i zdravo življenje. Naš rad se fokusirao, sa jedne strane, na promociju zaboravljenih tehnika gradnje zemljom i tradicionalnih graditeljskih zanata i očuvanje našeg bogatog nasleđa od zemlje, a sa druge, na praktičan rad kroz radionice, kampove i škole zemljane arhitekture, kako bismo obučili učesnike da obnove postojeće ili grade nove kuće od prirodnih, lokalnih materijala. Udruženjeokuplja veliki broj učesnika i volontera tokom građevinske sezone.

Opis posla:

Kamp promoviše upotrebu prirodnih materijala, prvenstveno zemlje, u gradnji i obnovi objekata. Čitava Vojvodina, ali i Srbija su građene zemljom, a veliki broj tih kuća je u veoma lošem stanju. Promocijom zemljane arhitekture, kao i obukama velikog broja učesnika, želimo da, sa jedne strane, očuvamo, unapredimo i prilagodimo ove kuće savremenom načinu života, a sa druge, da obučimo što veći broj ljudi koji bi mogli da se bave njihovom obnovom i gradnjom. Na ovaj način se doprinosi podizanju svesti kako same zajednice, tako i opšte javnosti o ovim pitanjima, ali i motiviše zajednica da se i sama uključi u aktivnosti i pokrene neke svoje projekte.

 

***napomena: kamp će se završiti u nedelju 25.10. međutim kako nema autobusa iz Mošorina u nedelju, odlazak je predviđen u ponedeljak ujutru. Ukoliko volonteri dolaze sopstvenim prevozom, mogu da planiraju odlazak u nedelju uveče

Smeštaj i ishrana:

Volonteri će biti smešteni u domaćinstvima u selu. Hrana će biti vegetarijanska.

Opis lokacije:

Mošorin je selo u opštini Titel, ispod Titelskog brega i na 5 km od Tise. U selu su rođeni Svetozar Miletić, Isidora Sekulić, akademik Dušan Kanazir, u njemu je živeo slikar Ilija Kolarić. Osim vile Vlaškalić, crkve Svete Trojice, tu se nalazi kapela koju je projektovao Đorđe Tabaković (a ikonostas oslikavao Uroš Predić.) U blizini je i arheološko nalazište Feudvar.

Jezik:

Srpski

Slobodno vreme:

Šetnja po selu, predavanje o zemljanoj arhitekturi

Najbliži grad:

Novi Sad

Posebne napomene:

Kamp će se završiti u nedelju 25.10. međutim kako nema autobusa iz Mošorina u nedelju, odlazak je predviđen u ponedeljak ujutru. Ukoliko volonteri dolaze sopstvenim prevozom, mogu da planiraju odlazak u nedelju uveče