Popunjeno!

Šumske kolibe 3, Obedska bara


Tema:

manuelni rad

Datum:

od 09.10.2020. do 12.10.2020.

Šifra kampa:

VSSN19

Broj volontera:

10

Uzrast volontera:

18-30

Organizatori kampa:

Ustanova Specijalni rezervat prirode Obedska bara

Opis posla:

Volonteri će pomoći oko finalnih radova na izgradnji dve šumske kolibe – farbanje, čišćenje, rasklanjanje materijala i alata. Volotneri će takođe pomoći i u skupljanju otpada na teritoriji prirodnog rezervata.

Smeštaj i ishrana:

Volonteri će biti smešteni u renoviranim kućama u etno parku. Hranu će pripremati lokarni kuvar, uz pomoć volontera.

Opis lokacije:

Specijalni rezervat prirode Obedksa bara je druga najstarija zaštićena oblast u svetu (najstarija u Evropi) i močvarna oblast od međunarodnog značaja. Obedska bara, poznata orintološka oblast, je jezero okruženo močvarnim i šumskim staništima. Močvarne oblasti su među najugroženijim ekosistemima na svetu, a Obedska bara je ozbiljno degradirana, a najvažniji problem predstavlja zarastanje i nestajanje vlažnih livada. MIS već više od 20 godina organizuje volonterski kamp i rezultat je više nego značajan – zahvaljujući našim aktivnostima do sada, nekoliko vrsta ptica se vratilo na Obedsku baru. Za projekte na Obedskoj bari dobili smo nekoliko nacionalnih i međunarodnih priznanja i ovaj projekat se često navodi kao primer dobre prakse kako uključiti volontere u zaštitu prirode.

Jezik:

srpski

Slobodno vreme:

Biće organizovana šetnja po rezervatu i upoznavanje sa najznačajnijim biljnim i životinjskim vrstama. Ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, volotneri mogu da se kupaju u jezeru i reci Savi.

Najbliži grad:

Ruma