Popunjeno!

Učionica od zemlje, Mošorin


Tema:

tradicionalna gradnja

Datum:

od 16.10.2020. do 19.10.2020.

Šifra kampa:

VSSN04

Broj volontera:

12

Uzrast volontera:

18 - 30

Organizatori kampa:

Udruženje “Klub finih zanata” osnovano je 10.10.2010. u Mošorinu, radi održanja i unapređenja starih zanata, naročito na polju gradnje i još uže: gradnje zemljom; a sve u cilju formiranja samoodrživog centra za zemljanu arhitekturu, reciklažu i zdravo življenje. Naš rad se fokusirao, sa jedne strane, na promociju zaboravljenih tehnika gradnje zemljom i tradicionalnih graditeljskih zanata i očuvanje našeg bogatog nasleđa od zemlje, a sa druge, na praktičan rad kroz radionice, kampove i škole zemljane arhitekture, kako bismo obučili učesnike da obnove postojeće ili grade nove kuće od prirodnih, lokalnih materijala. Udruženjeokuplja veliki broj učesnika i volontera tokom građevinske sezone.

Opis posla:

Kamp promoviše upotrebu prirodnih materijala, prvenstveno zemlje, u gradnji i obnovi objekata.

Volonteri će praviti zidove od zemlje na budućoj eko učionici. Učesnici će dobiti teorijska i praktična znanja i veštine koje im mogu biti višestruko korisne – od gradnje u sopstvenoj režiji, preko učešća na sličnim projektima, do primene u mnogim drugim umetničkim i kreativnim oblastima. Tokom kampa, polaznici će se upoznati sa osnovnim principima gradnje zemljom i mnogim tehnikama gradnje, koje će izrađivati na učionici koju smo započeli prošle godine.

U petak uveče biće organizovano predavanje o zemljanoj arhitekturi, kako bi se polaznici upoznali sa osnovama našeg rada i tehnikama gradnje zemljom kod nas i u svetu.

Naučiće kako da zidaju pečenom ciglom i pripreme krečne maltere, potom kako da prave ciglice od nepečene zemlje, blatne maltere, kao i nekoliko drugih tehnika kojima je moguće praviti zidove od zemlje. Takođe, naučiće osnovnu obradu drveta i izradu brisoleja od drvenih letvica. Nema potrebe za prethodnom pripremom za rad.

Smeštaj i ishrana:

Volonteri će biti smešteni u domaćinstvima u selu. Hrana će biti vegetarijanska.

Opis lokacije:

Mošorin je selo u opštini Titel, ispod Titelskog brega i na 5 km od Tise. U selu su rođeni Svetozar Miletić, Isidora Sekulić, akademik Dušan Kanazir, u njemu je živeo slikar Ilija Kolarić. Osim vile Vlaškalić, crkve Svete Trojice, tu se nalazi kapela koju je projektovao Đorđe Tabaković (a ikonostas oslikavao Uroš Predić.) U blizini je i arheološko nalazište Feudvar.

Jezik:

srpski

Slobodno vreme:

Šetnja po selu, predavanje o zemljanoj arhitekturi.

Najbliži grad:

Novi Sad