Popunjeno!

UJEDINJENI U RAZLIČITOSTI I, Kragujevac


Tema:

kvalitetno slobodno vreme mladih iz lokalne zajednice; interkulturno učenje; tradicija

Datum:

od 03.07.2018. do 15.07.2018.

Šifra kampa:

VSS05

Broj volontera:

15

Uzrast volontera:

15 - 17

Organizatori kampa:

Ovaj radni kamp organizuje NVO "Interaktiv" iz Kragujevca, regionalna kontakt tačka za promociju i organizaciju radnih kampova Mladih istraživača Srbije. Udruženje "Interaktiv" organizuje radne kampove od 2013. Do sada je organizovano osam kampova, uz učešće više od 70 stranih i 40 domaćih volontera. Udruženje se bavi razvojem omladinskog aktivizma i volontiranja u svom regionu.

Opis posla:

Cilj projekta je promovisanje jedinstva mladih uprkos njihovim kulturnim razlikama i različitim sredinama. U današnjem svetu veliki problem je gubitak nacionalnog identiteta jer ljudi zaboravljaju tradiciju, narodne nošnje, pesme, plesove, jezike… Verujemo da bi svet bio mnogo interesantnije i bogatije mesto ako naučimo kako negovati ove razlike i učiti o njima. Zbog toga želimo omogućiti ovim mladim ljudima da saznaju o različitim kulturama i očuvaju ovo neprocenjivo znanje.
Kamp će promovisati bogatstvo različitosti u kulturi i tradiciji između učesnika kampa. Kroz radionice volonteri će saznati o značaju očuvanja kulture i tradicije i razmenjivati informacije o različitim stilovima života u svetu, nacionalnim pesmama i plesovima, navikama, kostimima i simbolima. Pored toga, predstaviće se i srpsko nacionalno nasleđe i kostimi ljudi sa sela u kojima volonteri mogu da učestvuje i da ih isprobaju. Radionice će uključivati aktivnosti promovisanja tolerancije nacionalnih razlika, učenje o tome šta ujedinjuje ljude i razbija predrasude o različitim nacijama.
U drugom delu kampa, volonteri će pripremiti deo programa tradicionalne manifestacije u Drači sa lokalnim mladima i predstaviti je na sceni za ljude iz sela. Program će se sastojati iz srpskih nošnji i igara. Pored toga, manifestacija će promovisati bogatstvo različitosti u nacionalnim simbolima. Volonteri će pripremiti i predstaviti svoje zemlje kao deo manifestacije. Deo manifestacije biće nacionalni plesovi i pesme profesionalnih etnografskih grupa iz Kragujevca.
Kamp je mešavina radionica i manuelnog rada. Tokom jutra će biti aktivnosti farbanja bine i klupa, kao i uređenje dvorišta muzeja sakupljanjem trave i suvog lišća. Popodne će biti organizovane radionice.

Smeštaj i ishrana:

Volonteri će biti smešteni u iznajmljenoj kući u Drači sa kuhinjom i kupatilom. Volonteri će spavati na dušecima, pa je potrebna vreća za spavanje. Hrana će biti pripremljena od strane domaćina, uz podršku volontera.

Opis lokacije:

Kamp će biti organizovan u Drači, selu 8 km udaljenom od Kragujevca, u centralnoj Srbiji. Selo Drača je geografski centar Srbije, gde se nalaze Etnografski muzej i pravoslavni manastir iz 17. veka. U selu živi oko 800 stanovnika. Svi programi će biti organizovani u domaćinstvu u Drači, planiranom za prvo Eko-selo u centralnoj Srbiji. Prvi programi Eko-sela biće realizovani 2018. godine. Blizu regionalnog puta, u blizini je jedna prodavnica i autobuska stanica. Kragujevac je grad u centralnoj Srbiji. Tokom 19. veka bio je glavni grad Srbije i stari vojni industrijski centar. Danas je automobilski industrijski centar Srbije sa oko 200.000 stanovnika.

Jezik:

Engleski

Slobodno vreme:

Tokom kampa organizovaće se ekskurzije i izleti.

Najbliži grad:

Kragujevac