Popunjeno!

Vredne ruke Evo ruke 2, Zemun polje, Beograd


Tema:

rad sa decom/manuelni rad

Datum:

od 22.10.2020. do 25.10.2020.

Šifra kampa:

VSSN06

Broj volontera:

5

Uzrast volontera:

18 - 30

Organizatori kampa:

Evo ruka je organizacija roditelja dece sa smetnjama u razvoju koja neguje aktivan pristup rešavanja problema u zajednici i od svog osnivanja deluje u različitim poljima socijalne inkluzije dece sa invaliditetom i ostalih ranjivih grupa. Posebno radimo na povezivanju lokalne zajednice i podizanju svesti javnosti o problemima i rešenjima problema ove dece i članova njihovih porodica. U okviru naših redovnih aktivnosti proizvodimo zimnicu (ajvar, sušeni paradajz, sokovi, džemovi) u cilju obezbeđivanja finansijskih sredstava za naše aktivnosti i održivost inkluzivnog centra koji smo pokrenuli 2013 godine u Zemun Polju. U ovom centru, pored raznih javnih događaja, volonterskih akcija i inkluzivnih kreativnih i sportskih sadržaja, svakog leta i zime u toku školskog raspusta organizujemo dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju, kao konkretnu pomoć deci i roditeljima. U toku 2018. i 2019. godine zahvaljujući sinergiji različitih aktivnosti (omladinski letnji kampovi, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, proizvodnja domaće hrane i boravak za decu i mlade sa invaliditetom) uspeli smo da pilotiremo novi koncept rada sa ranjivim grupama u zajednici.

Opis posla:

Evo ruka je organizacija roditelja dece sa smetnjama u razvoju koja neguje aktivan pristup rešavanja problema u zajednici i od svog osnivanja deluje u različitim poljima socijalne inkluzije dece sa invaliditetom i ostalih ranjivih grupa. U okviru naših redovnih aktivnosti  proizvodimo zimnicu (ajvar, sušeni paradajz, sokovi, džemovi) u cilju obezbeđivanja finansijskih sredstava za naše aktivnosti i održivost inkluzivnog centra koji smo pokrenuli 2013 godine u Zemun Polju. Zbog epidemije koronavirusa letnji program radio je smanjenim kapacitetom, što je uz otkazivanje međunarodnih volonterskih kampova dovelo do nemogućnosti da se napravi dovoljna količina zimnice čijom se prodajom finansira centar. Volonteri će pomoći da se realizuju planirane aktivnosti, kako bi cenar mogao da nastavi sa normalnim funkcionisanjem.

Smeštaj i ishrana:

Volonteri će biti smešteni u prostorijama Inkluzivnog centra.

Opis lokacije:

Zemun polje je prigradsko naselje Beograda i teritorijalno pripada opštini Zemun. Iako se nalazi na samo 30 minuta vožnje od centra Beograda atmosfera i način života stanovnika Zemun polja sličniji su seoskom nego gradskom tipu što ovom delu Beograda daje posebnu draž.

Jezik:

Srpski

Slobodno vreme:

Volonteri će imati obuku o tome kako nastaje i funkcioniše grassroot organizacija, koji su principi socijalnog preduzetništva i pokretanje i uključivanje zajednice u aktivnosti organizacije.

Najbliži grad:

Beograd