Popunjeno!

ZABRAN, Obrenovac


Tema:

Poziv na solidarnost i čuvanje okoline, stvaranje uslova za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih

Datum:

od 01.08.2017. do 15.08.2017.

Šifra kampa:

VSS29

Broj volontera:

15

Uzrast volontera:

18 - 30

Organizatori kampa:

Kancelarija za mlade Obrenovac je lokalni servis mladih građana i građanki, to je operativno telo u okviru lokalne uprave koje pruža logističku, tehničku, materijalnu i finansijku podršku omladinskim organizacijama i inicijativama mladih. Kancelarija ima nekoliko razvijenih programa: - Informisanje i savetovanje mladih - Neformalno obrazovanje mladih - Volonterski servis - Omladinski fond

Opis posla:

Obrenovačke termoelektrane Nikola Tesla I i II snabdevaju veliki deo Srbije električnom energijom. Život  pored elektrane ima svoje nuspojave. Obrenovac predstavlja veoma kontaminiranu sredinu čiji se uticaj uočava kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou. Specifičnost privrede u kojoj dominiraju termoenergetska postrojenja sama po sebi nameću kao strateški cilj unapređenje zaštite životne sredine. Aktivnosti kampa će biti usmerene na zaštitu i uređenje zelenih površina koje treba da smanje pomenute negativne uticaje. Kamp predstavlja nastavak rada na revitalizaciji izletišta Zabran. Posao podrazumeva krčenje šumskih staza, izrada i sređivanje mobilijara, pravljenje edukativnih tabli i organizovanje dodatnih aktivnosti (edukativno-zabavni program za mlade).

Smeštaj i ishrana:

Učesnici će biti smešeni u kulturno-ekološkom centru EKO-DVORIŠTE. Za spavanje su obezbeđeni dušeci. Potrebno je poneti vreću za spavanje. U sklopu objekta postoje: kuhinja, kupatila sa tuševima. Obroke će pripremati samostalno od namirnica koje će obezbediti organizator.

Opis lokacije:

Obrenovac se nalazi na 30km od Beograda. Izletište Zabran je hrastova šuma izolovana od saobraćajne buke i jedan od omiljenih mesta među lokalnim stanovništvom.

Jezik:

Engleski

Slobodno vreme:

Volonteri će imati priliku da se kroz različite radionice upoznaju sa značajem zaštite životne sredine sa fokusom na raciklažu. Na kraju kampa je planirana izložba radova sa radionica. U slobodno vreme biće organizovan obilazak Obrenovca i Beograda.

Najbliži grad:

Obrenovac