Popunjeno!

ZAJEDNIŠTVO – RAZLIČITOST – SOLIDARNOST, Sombor


Tema:

pomoć socijalno ugroženom stanovništvu, rad sa migrantima

Datum:

od 31.07.2017. do 13.08.2017.

Šifra kampa:

VSS21

Broj volontera:

10

Uzrast volontera:

18 - 30

Organizatori kampa:

Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IRS) čini grupa entuzijasta vođenih principima solidarnosti, aktivne inkluzije, jednakih prava, dostojanstvenog rada i zadovoljnih ljudi. Ovi principi su integrisani u sve naše programe i aktivnosti, na čemu neprestano radimo. Među mnogobrojnim aktivnostima radimo sa osetljivim društvenim grupama koje uglavnom žive ispod praga siromaštva, i zajedno sa njima pokušavamo da se izborimo za što veći stepen društvene uključenosti.

Opis posla:

Volonterski kamp u organizaciji IRS-a skreće pažnju na dva veoma važna pitanja u Evropi ali i svetu danas: temu pomoći socijalno ugroženim domaćinstvima koja nemaju materijalnih ili drugih mogućnosti da poboljšalju svoje uslove života i temu prilagođavanja izbeglica koji dolaze iz zemalja pogođenih ratovima na Bliskom istoku i njihovog prihvatanja od strane lokalne zajednice. Kamp treba da promoviše internacionalnu solidarnost, mir, socijalnu pravdu i otkloni negativno medijsko predstavljanje migrantske krize, a sve kroz direktnu pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u kome će direktno učestvovati migranti zajedno sa učesnicima iz drugih zemalja i lokalnim stanovništvom. Učesnici će imati priliku da razmene iskustva, zajednička interesovanja, predstave svoje pojedinačne kulture i tradicije kroz zajednički rad i druženje.

Smeštaj i ishrana:

Volonteri će biti smešteni u osnovnoj školi u Somboru. Spavanje na dušecima. U sklopu škole postoje kuhinja, toaleti i tuševi. Volonteri će samostalno pripremati doručak i večeru, dok će ručak biti obezbeđen od strane organizatora.

Opis lokacije:

Sombor se nalazi u severozapadnom delu Srbije, blizu granice sa Mađarskom i Hrvatskom, na 175 km od Beograda. U gradu živi oko 48.000 stanovnika. Sombor je multietnička sredina sa bogatim istorijskim i kulturnim nasleđem.

Jezik:

Engleski

Slobodno vreme:

Tokom slobodnog vremena biće organizovane edukativne i kreativne radionice u vezi sa temom kampa. Volonteri će imati priliku da upoznaju bogato kulturno-istorijsko nasleđe Sombora. Jedan dan je predviđen za zajedničku ekskurziju u okolini Sombora.

Najbliži grad:

Sombor

Posebne napomene:

Od učesnika se očekuje da budu snažno motivisani za rad sa socijalno ugroženim stanovništvom i migrantima