U toku je nacionalni program Ministarstva omladine i sporta – MLADI SU ZAKON 2017

Program MLADI SU ZAKON je nacionalni program Ministarstva omladine i sporta koji ima za cilj podsticanje aktivizma i volontiranja među mladima, omogućavanja sticanja veština za lični razvoj i bolju zapošljivost kroz volontiranje, omogućavanja doprinosa mladih održivom razvoju lokalnih zajednica i podsticanja prepoznatljivosti volonterskog doprinosa mladih na lokalnom i nacionalnom nivou.

Ove godine, u 12 grupa okruga koji pokrivaju celokupnu teritoriju Republike Srbije, kroz ovaj konkurs, uz stručnu i tehničku pomoć Resurs centara, omogućiće se finansiranje oko 120 lokalnih omladinskih volonterskih projekata u iznosu od 7,2 miliona dinara, koji će biti realizovani u periodu 12. avgust – 31. oktobar 2017. godine a kroz koje će neformalne grupe mladih i udruženja mladih imati priliku da uređuju prostore za mlade, sprovode akcije zaštite životne sredine, podsticanja humanosti, razumevanja, tolerancije i jednakih šansi za sve mlade, aktivnosti međugeneracijske solidarnosti, zdravih i bezbednih stilova života.

Pored toga, kroz ovogodišnji program MLADI SU ZAKON u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije – Volonterskim servisom Srbije, omogućena je realizacija 34 međunarodna volonterska kampa širom Srbije u periodu jul-oktobar 2017. godine koji će uključiti više od 630 mladih ljudi iz inostranstva i cele Srbije, a koji će se na svrsishodan način staviti na raspolaganje u službu razvoja lokalnih zajednica, u ukupnoj dužini od 460 dana i 38.000 volonterskih sati. Fokus u izboru volontera će biti stavljen na mlade sa smanjenim mogućnostima, iz ruralnih i udaljenih sredina sa otežanom komunikacijom, koji nisu putovali van zemlje, ne znaju engleski i nemaju komjuter. Direktnu realizaciju međunarodnih volonterskih kampova, Ministarstvo je finansiralo sa 3 miliona dinara. Sve informacije o uslovima prijavljivanja za volonterske kampove širom Srbije možete preuzeti na internet stranici Nacionalnog programa volontiranja mladih: www.mladisuzakon.rs