Popunjeno!

Dizanje i uzdizanje, Veliki Gaj


Tema:

ECO/ART

Datum:

od 20.10.2022. do 23.10.2022.

Šifra kampa:

VSS30

Broj volontera:

15

Uzrast volontera:

18-30

Organizatori kampa:

Magnet

Opis posla:

 

Tokom trajanja kampa, volonteri će obavljati sledeće poslove:

  • renoviranje klupa u parku, čišćenje parka i okoliša;
  • slikarska radionica za decu;
  • organizovanje večeri druženja sa meštanima u Centru i druge aktivnosti koje budu osmislili volonteri sa ciljem povezivanja sa zajednicom kao inispitivanja potreba na koje može da odgovori Magnet tokom predstojeće godine;
  • postavka panela na kojima će volonteri oslikati murale, motivisani vizijom udruženja;
  • niz sitnih radova i popravki u Centru.

 

MAGNET je nevladino, neprofitno udruženje osnovano 2017. godine sa vizijom stvaranja društva koje razume i poštuje kulturne različitosti i prepoznaje važnost povezivanja generacija unutar i izvan granica. Udruženje promoviše interkulturalni dijalog, jednake prilike, socijalnu inkluziju, umrežavanje, neformalno obrazovanje i učenje i podstiču aktivno građanstvo zastovano na ljudskim pravima.

Magnet upravlja centrom za neformalno obrazovanje Magnet House u Velikom Gaju, koji okuplja organizacije civilnog društva iz Srbije i sveta, koje promovišu besplatno obrazovanje van škole, dostupno svima, u učenje iz iskustva i tokom celog života, a tako i razvoj celog društva. Centar je takođe spona sa lokalnom zajednicom, omogućavajući kontakt meštana iz jedne od najnerazvijenijih opština Vojvodine sa ljudima iz cele zemlje i sveta, a time pozivajući na razgovor, razmenu i prihvatanje „drugačijeg“.

Smeštaj i ishrana:

Volonteri će biti smešteni u Centru, u dvokrevetnim ili višekrevetnim sobama, sa zajedničkim kupatilima. Obroke ćemo spremati zajedno, u opremljenoj kuhinji Centra.

Opis lokacije:

Veliki Gaj je selo u opštini Plandište, na samoj granici sa Rumunijom, nedaleko od Vršca (25km). Veliki Gaj je najstarije naselje u opštini koji je postojalo u kontinuitetu od nastanka. 1355. godine do danas. Sadašnja pravoslavna crkva podignuta je 1845. i spada u najstarije crkve na području opštine. Veliki Gaj ima i veliki park smešten u centru naselja, podignut krajem 18. veka oko Kaštela spahije Josifa Malenice (dvorac je srušen nakon Drugog svetskog rata, a od materijala je izgrađen Dom kulture sa druge strane ulice, u malom parku). Stari park je stavljen pod zaštitu kao prirodni spomenik vrtne arhitekture 1973. godine, a od 2003. godine svrstan je u značajno prirodno dobro (prirodno dobro treće kategorije). Veliki Gaj je veoma malo mesto, sa svega 300 stanovnika. Zbog velike stope nezaposlenosti i siromaštva, sa stalnim padom broja stanovnika, kao i usled geografske izolovanosti, na samom kraju opštinskog puta, meštani ovog sela na samoj granici sa Rumunijom imaju malo ili nimalo prilika za privredni razvoj, kao ni kulturne, edukativne i druge aktivnosti civilnog društva sa ciljem poboljšanja života u zajednici.

Jezik:

Srpski

Najbliži grad:

Vršac