Popunjeno!

Govornici u boji, Prva obrenovačka osnovna škola, Obrenovac


Tema:

ART/ECO

Datum:

od 26.08.2022. do 28.08.2022.

Šifra kampa:

VSS22

Broj volontera:

15

Uzrast volontera:

18-30

Organizatori kampa:

Kancelarija za mlade u saradnji grupom Govornici u boji

Opis posla:

Tokom trajanja kampa, volonteri će obavljati sledeće poslove:

 • sastanci autorskog tima i stručnih lica ,,Prve obrenovačke osnovne“ škole u vezi koncipiranja zadataka i oblasti koje će sadržati igra i nabavka materijala za rad ;
 • razgovor sa sugrađanima o problemima sa kojima se susreću njihova deca pri učenju;
 • finalni razgovori i konačno formiranje ideje i tačnog izgeda društvene igre koju će uobličiti likovni umetnici uz asistenciju stručnih saradnika;
 • realizacija društvene igre u dvorištu Prve obrenovačke osnovne škole

Кancelarija za mlade Obrenovac je lokalni servis mladih građana i građanki, to je operativno telo u okviru lokalne uprave koje:

 • uspostavlja saradnju sa svim relevantnim partnerima i radi na njihovom umrežavanju;
 • vrši praćenje i vrednovanje delatnosti onih koji su odgovorni za rad sa mladima i trošenje sredstava;
 • komunicira sa mladima i obezbeđuje učešće mladih u donošenju odluka;
 • pruža tehničku, materijalnu i finansijku podršku omladinskim organizacijama i inicijativama mladih, obezbeđuje prostor, materijalnu i tehničku pomoć za realizaciju aktivnosti/projekata pokrenutih od strane mladih.

U okviru Кancelarije za mlade funkcioniše Кlub za mlade koji se nalazi u prizemlju Sportsko kulturnog centra “Obrenovac” i koji je mehanizam preko koga razvijamo servise za mlade i pružamo različite usluge za mlade.

Кancelarija ima nekoliko razvijenih programa:

 • Informisanje i savetovanje mladih;
 • Neformalno obrazovanje mladih;
 • Volonterski servis;
 • Omladinski fond.

 

 

Smeštaj i ishrana:

Volonteri neće spavati na samom kampu zato što je kamp predviđen za lokalne volontere. Od ujutru do mraka družimo se i radimo u dvorištu škole. Ohrabrićemo i motivisati bivše učenike škole, ali i učenike preko 15 godina da se uključe i pomognu nam u realizaciji ideje. Obezbeđena hrana, kao i osveženje za sve učesnike.

Opis lokacije:

Prva obrenovačka osnovna škola u Obrenovcu osnovana je 1824. godine. Danas nastavu pohađa 610 učenika raspoređenih u 26 odeljenja, 23 odeljenja u matičnoj školi u Obrenovcu, dva odeljenja u izdvojenom odeljenju u Krtinskoj i jedno odeljenje u izdvojenom odeljenju u Urovcima. Broj zaposlenih radnika iznosi 75. Nastava odvija u dve smene. U školi je organizovan produženi boravak za učenike prvog i drugog razreda. U sklopu vannnastavnih aktivnosti, organizovan je rad brojnih sekcija. Škola je opremljena savremenim nastavnim sredstvima, ima kabinetsku nastavu za učenike od petog do osmog razreda, računare i projektore u svakoj učionici, elektronske table, biblioteku sa bogatim knjiškim fondom (oko 14.000 naslova) i savremenu salu za fizičko vaspitanje.

Jezik:

Srpski

Najbliži grad:

Beograd

Posebne napomene:

Ovaj kamp je predviđen za lokalne volontere i ne plaća se participacija.