Popunjeno!

Leto na Perućcu 2, Džanići, Perućac


Tema:

MANU, ENVI

Datum:

od 07.08.2021. do 14.08.2021.

Šifra kampa:

VSS17

Broj volontera:

8

Uzrast volontera:

18 - 30

Organizatori kampa:

Asocijacija Sport za sve

Opis posla:

Asocijacija „Sport za sve“ je osnovana 1992. godine, kao naslednik Društva za fizičko vaspitanje Beograd. Svojim aktivnostima promoviše zdrave stilove života u sadejstvu sa ekološkim aktivnostima i zaštiti životne sredine.

Osnovana je po modelu pokreta „sport za sve“ koji je prisutan u mnogim evropskim državama i bila je prva pod ovim imenom na prostorima Jugoistočne Evrope. „Sport za sve“ postaje deo životne svakodnevice, koji uvažava savremeni način života, neophodnu fizičku aktivnost i odgovarajuću ishranu, sa osnovnom idejom promocije zdravih stilova života koji doprinose očuvanju zdravlja, fizičkoj sposobnosti i zadovoljstvima aktivnog druženja. Asocijacija je postala prepoznatljiva po tradicionalnim sportsko-rekreativnim sadržajima, promotivnim akcijama, manifestacijama i programima u prirodi, uz saradnju sa mnogobrojnim udruženjima, savezima i institucijama.

Volonteri će pomoći u prikupljanju plastičnog i drugog otpada iz Perućačkog jezera (obalni deo). 

Smeštaj i ishrana:

Volonteri bi bili smešteni u šatorima na lokaciji Džanići. Doručak bi pripremali sami od obezbeđenih namirnica, a ručak i večera bi bili dostavljeni iz restorana u Perućcu. Organizator bi obezbedio šatore i podloge za šatore, a učesnici nose svoje vreće za spavanje.

Opis lokacije:

Kamp se nalazi na lokaciji Džanići, 7 km od Hidroelektrane Perućac. Do kampa je moguće doći samo vodenim putem. Ova lokacija se nalazi u Nacionalnom parku Tara i nije otvorena za posetioce, već se samo ustupa od strane Nacionalnog parka za održavanje ovog kampa.

Jezik:

srpski

Slobodno vreme:

Volonteri će moći da se kupaju u jezeru i veslaju. Biće organizovane i sportske aktivnosti, kao i edukativne radionice sa predstavnicima NP Tara.

Najbliži grad:

Bajina Bašta

Posebne napomene:

S obzirom da je kamp u zaštićenom području Nacionalnog parka Tara, gde je boravak dozvoljen samo uz posebnu dozvolu, postoje određena pravila ponašanja koja se odnose na zaštitu prirode i zaštićenog područja, kojih će volonteri morati da se pridržavaju. Takođe, s obzirom na to da je kamp u šumi, internet signal je slab, kao i pristup električnoj energiji, tako da postoji određeno vreme kada se pune telefoni (npr. samo uveče).