Popunjeno!

Probudi maštu uz hidroponsku baštu, Mirijevo


Tema:

ECO/ART

Datum:

od 13.10.2022. do 16.10.2022.

Šifra kampa:

VSS26

Broj volontera:

6

Uzrast volontera:

18-30

Organizatori kampa:

Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju Naša kuća

Opis posla:

Tokom trajanja kampa, volonteri će obavljati sledeće poslove:

  • Upoznavanje sa našim korisnicima i osobljem koje radi u organizaciji;
  • Dogovoriće se o dinamici i metodologiji sa zaposlenima na pozicijama hidroponije i ručne izrade papira;
  • Za hidroponsku bastu će se angažovati na pripremi polica za posude, punjenje posuda palminim tresetom, zasejavanjem povrća i odlaganjem i vlazenjem na policama;
  • Upoznavanje sa procesom izrade papira, sa veštinama potrebnim na pozicijama formiranja papira, usisavanja vode i na roleru koji je poslednja faza izrade papira.

Naša kuća je udruženje za podršku osobama ometanim u razvoju osnovano 2007.godine na inicijativu roditelja. Funkcionišemo kao socijalno preduzeće koje pruža usluge u zajednici, dnevni boravak, i organizuje tri proizodne linije na kojima rade korisnici. Rućna proizvodnja papira od papirnog otpada (prazne paklice cigareta), hidroponska proizvodnja začinskog bilja u staklenoj bašti, proizvodnja kartonske ambalaže, priprema i dostava obroka i keteringa. U okviru socijalne usluge organizujemo programe radnog osposobljavanja, razvoja socijalnih veština i osamostaljivanja, programe podrške porodicama, edukacija profesionalaca. Zagovaranjem  i lobiranjem se zalažemo za izmenu zakona o  poštovanju prava osoba sa invaliditetom u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i samostalnog života u zajednici. Druga obast našeg delovanja je očuvanje životne sredine kroz reciklazu papira i očuvanje prirodnih resursa gajenjem biljaka u vodi hidroponskom tehnologijom. Naša vizija je odrziva zjadnica koja prihvata načela cirkularne ekonomije, inkluziju osoba sa invaliditetom i drugih ranjivih grupa i koja se razvija zahvaljujuci promeni vrednosonog sistema svojih sugradjana.

Smeštaj i ishrana:

Volonteri će biti smešteni u hostelu u Mirijevu. Naša kuća ima i profesionalnu kuhinju koju volonteri mogu korististiti za pripremanje obroka ili obroke mogu spremati naši kuvari.

Opis lokacije:

Kamp će se održati u radionici Udruženja koje se nalazi u Mirijevu, u ulicama Petrarkina 12 i Mirijevski venac 18-20. Mirijevo je jedno od većih naselja u Beogradu i nalazi se na oko 5km od centra prestonice, u opštini Zvezdara. Najveći deo rada se odvija u radionici Udruženja, pa se tu nalaze i prese i mašine.

Jezik:

Srpski

Najbliži grad:

Beograd