Sačuvajmo rit 1, Sremski Karlovci


Tema:

ECO/RENO

Datum:

od 04.08.2021. do 07.08.2021.

Šifra kampa:

VSS22

Broj volontera:

12

Broj slobodnih mesta:

10

Uzrast volontera:

18-30

Organizatori kampa:

Pokret gorana Vojvodine

Opis posla:

Misija organizacije Pokret gorana Vojvodine je stvaranje ambijenta za aktivno i odgovorno učešće zajednica u održivom razvoju kroz obrazovanje, aktivizam, promociju, zastupanje i saradnju na svim nivoima. Osnovne teme kojima se bavi organizacija su održivi razvoj i zaštita životne sredine, te razvoj mladih, dece i volonterizma.

PGV poseduje i upravlja trening centrom ‘Ekološki centar Radulovački’, a ovaj objekat koristi održive oblike energije i poseduje oznaku kvaliteta ‘Evropski Omladinski Centar’, dodeljenu od strane Saveta Evrope.

Volonteri će tokom ovog kampa raditi na podizanju svesti stanovništva o postojanju i važnosti lokaliteta kao ekoturističke destinacije, ali i prostora za provođenje kvalitetnog vremena u prirodi za lokalno stanovništvo. Volonterski rad će podstaći kasniji angažman lokalne zajednice i ulaganje u Кarlovački dunavac.

Tokom trajanja kampa, volonteri će biti zaduženi za:

  • Uređenje prostora oko 3 ložišta;
  • Postavljanje i uređenje drvenog mobilijara oko 3 ložišta;
  • Postavljanje 1 seta drvenog mobilijara – 1 sto i 2 klupe;
  • Uređenje prostora oko ložišta (uklanjanje organskog i neorganskog otpada, postavljanje i uređenje drvenih greda za sedenje).
Smeštaj i ishrana:

Učesnici će biti smešteni u prostorijama ''Ekološkog centra Radulovački'' gde su obezbeđeni kreveti, posteljina, kupatila, prostor za rad i slobodno vreme. Volonteri/ke će imati obezbeđen ručak u obližnjem restoranu, a sami će pripremati doručak i večeru u ‘Ekološkom centru Radulovački’ gde će imati obezbeđenu malu kuhinjicu i neophodne namirnice.

Opis lokacije:

Sremski Кarlovci se nalaze u Vojvodini, između Fruške gore sa jedne strane, i reke Dunav sa druge. Ovaj mali grad predstavlja jedan od centara srpske istorije i kulture. U njemu se nalaze prva srpska gimnazija – Кarlovačka gimnazija, prva srpska škola za sveštenike, Кapela Mira (mesto na kome je potpisan karlovački mir), brojne crkve i mnoge druge znamenitosti. Pored toga, u blizini grada se pored već navedenih prirodnih bogatstava (Dunava i Fruške gore) nalaze i Кoviljsko-petrovaradinski rit (internacionalno zaštićeno područje za ptice), park Dvorska Bašta i izletište Stražilovo.

Jezik:

srpski

Slobodno vreme:

Planiramo da organizujemo edukativnu vožnju katamaranom tokom koje će se volonteri dodatno upoznati sa biodiverzitetom Karlovačkog dunavca. Dodatno, volonteri će imati priliku da se upoznaju sa istorijom Sremskih Karlovaca.

Najbliži grad:

Sremski Karlovci


Prijavi se!