Popunjeno!

Arheološki kamp THE DAYS OF THE DRAGON, Obedska bara


Tema:

ARHEO/RENO/MANU

Datum:

od 04.09.2022. do 17.09.2022.

Šifra kampa:

VSS04

Broj volontera:

8

Uzrast volontera:

18-99

Organizatori kampa:

Udruženje Zeleni pogled, Kupinovo

Opis posla:

Tokom devetog arheološkog kampa biće nastavljena stručna sondažna arheološka istraživanja Kupinika, u kojima će učestvovati i učesnici kampa.

Čišćenje neposrednog okruženja tvrđave Kupinik, tj. uklanjanje invazivnog rastinja, a sve u cilju otvaranja pogleda na tvrđavu i njene bedeme. Takođe, učesnici kampa bi pomagali i pri samom arheološkom istraživanju tvrđave Kupinik. 

Prva iskopavanja su počela još 2013. godine kad je organizovan i prvi volonterski kamp. Volonteri će nastaviti terenski posao koji je započet prethodnih godina i radiće pod stručnim vođstvom diplomiranog arheologa.

Volonteri će takođe pomagati pri organizaciji lokalne manifestacije „Kupinik – dani zmajeva“. Ova manifestacija se održava u čast srpskog despota Vuka Grgurevića Brankovića, u narodu poznatog kao Zmaj Ognjeni Vuk, člana Viteškog reda zmaja. Despot Vuk Branković je, između ostalih teritorija, vladao i Kupinikom, gde je i umro pre više od 500 godina.

Glavne aktivnosti na manifestaciji su viteške igre, izložba srednjevekovnog oružja, srednjevekovni vašar, koncert duhovne muzike, kao i isprobavanje srednjevekovnog oklopa i oružja.

Smeštaj i ishrana:

Volonteri će biti smešteni u prostorijama etno kuće u Kupinovu. Domaćinstvo staro skoro 200 godina, tik uz crkvu staru više od pet i po vekova, na samom obodu Obedske bare, daje posebnu čar ambijentu ovog kampa. U neposrednoj blizini je i srednjevekovna tvrđava Kupinik iz 14. veka i ona predstavlja poslednju prestonicu srednjevekovne srpske države. Za ishranu učesnika će se pobrinuti domaćica iz sela koja će pripremati obroke od namirnica kupljenih direktno od samih proizvođača. Cilj nam je da se najveći mogući deo odobrenih sredstava potroši upravo u lokalu, tj. da novac ostane lokalnoj sredini i da je na taj način podstakne na razvoj turizma. Restorani koji se nalaze u neposrednoj blizini Etno kuće u Kupinovu takođe pružaju mogućnost za ishranu volontera.

Opis lokacije:

Kupinik, u opštini Pećinci, predstavlja jedan od bolje očuvanih srednjovekovnih utvrđenja u Vojvodini i spada u takozvane "vodene gradove". U neposrednoj blizini Kupinika nalazi se i crkva Svetog Luke koja predstavlja najstariju srpsku pravoslavnu crkvenu građevinu u krajevima severno od Dunava i Save. Specijalni rezervat prirode Obedska bara je druga najstarija zaštićena oblast u svetu (najstarija u Evropi) i močvarna oblast od međunarodnog značaja. Obedska bara, poznata orintološka oblast, je jezero okruženo močvarnim i šumskim staništima. Močvarne oblasti su među najugroženijim ekosistemima na svetu, a Obedska bara je ozbiljno degradirana, a najvažniji problem predstavlja zarastanje i nestajanje vlažnih livada. MIS već više od 20 godina organizuje volonterski kamp i rezultat je više nego značajan – zahvaljujući našim aktivnostima do sada, nekoliko vrsta ptica se vratilo na Obedsku baru. Za projekte na Obedskoj bari dobili smo nekoliko nacionalnih i međunarodnih priznanja i ovaj projekat se često navodi kao primer dobre prakse kako uključiti volontere u zaštitu prirode.

Jezik:

engleski

Slobodno vreme:

Upoznavanje sa istorijom prostora i kulturno-istorijskim znamenitostima opštine Pećinci. Organizovan izlet na neku od interesantnih destinacija u opštini Pećinci. Biće organizovana šetnja po rezervatu i upoznavanje sa najznačajnijim biljnim i životinjskim vrstama. Ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, volonteri mogu da se kupaju u jezeru i reci Savi.

Najbliži grad:

Ruma

Posebne napomene:

Ovo je međunarodni kamp