Popunjeno!

Udruženi za čistije Vučje, Vučje


Tema:

ECO/RENO/MANU

Datum:

od 30.10.2021. do 31.10.2021.

Šifra kampa:

VSS21

Broj volontera:

10

Uzrast volontera:

18-30

Organizatori kampa:

Tim 42, "Baš Čelik"

Opis posla:

Tim 42 je neprofitno, nestranačko, nevladino udruženje koje svojim aktivnostima radi na očuvanju, poštovanju i unapređenju ljudskih i građanskih prava i sloboda. Naše aktivnosti su usmerene ka ostvarivanju ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava, javnog zastupanja, ekonomskih i socijalnih pitanja, zdravstvene zaštite, ekologije, kulture, obrazovanja, zaštite potrošača, informisanja, volonterizma i unapređenja položaja mladih u društvu.

Neformalnu grupu “Baš Čelik” čine mladi uzrasta 18 do 30 godina starosti, iz Vučja i okoline. Pored ljubavi prema prirodi, povezuje ih i to što su aktivisti i članovi udruženja “Gorska služba – Baš Čelik” koje postoji od 2014. godine. Oni se već godinama uspešno bave aktivnostima u oblasti zaštite životne sredine i obukama građana za delovanje u vanrednim situacijama. U dosadašnjem periodu Baš Čelik je organizovao veliki broj akcija čišćenja i uređenja javnih površina u Vučju.

U Vučju se nalazi kanjon reke Vučjanke koji je nadaleko poznat po svojoj lepoti. Međutim, pešačke staze, neki delovi izletišta i planinarske staze koje vode na planinu Kukavicu su zatrpani đubretom, a planinarske staze su i zapuštene, polupristupačne zbog vegetacije koja nije uklonjena, neobeležene i bez putokaza.

Tokom trajanja kampa, volonteri će biti zaduženi za:

  • Čišćenje i obeležavanje pešačke staze i izletišta;
  • Postavljanje drvenih putokaza;
  • Rekonstrukciju postojećeg drvenog mobilijara u blizini pešačke staze;
  • Postavljanje i farbanje novog drvenog mobilijara i kanti za smeće.

Smeštaj i ishrana:

Kamp je lokalnog karaktera, volonterima će biti obezbeđena ishrana i osveženje tokom kampa.

Opis lokacije:

Vučje se nalazi približno 17 km jugozapadno od grada Leskovca i geografski je centar područja Porečje. Кroz Vučje protiče reka Vučjanka po kojoj je mesto dobilo ime. Na reci Vučjanki, nekoliko kilometara iznad Vučja, nalazi se hidrocentrala iz 1903. godine koja još uvek radi, i to je druga najstarija hidrocentrala u Srbiji. Hidroelektrana Vučje je 2005. godine uvršćena u svetsku baštinu tehnike, koju čine još svega šezdesetak objekata. U blizini Vučja nalazio se srednjovekovni Zelen-grad, srednjovekovni grad (tvrđava). Pripadao je vojvodi Nikoli Skobaljiću, pa otuda i čest naziv Skobaljić grad. Danas postoje samo ostaci grada, a 1986. godine proglašen je za kulturno dobro Republike Srbije.

Jezik:

srpski

Slobodno vreme:

Biće sprovedena priprema volontera za izvođenje radova na samoj lokaciji, u vidu instrukcija.

Najbliži grad:

Leskovac