Popunjeno!

Uređenje Solarne staze i izletničke šume Zabran, Izletište Zabran


Tema:

ECO/RENO

Datum:

od 13.08.2021. do 15.08.2021.

Šifra kampa:

VSS19

Broj volontera:

1

Uzrast volontera:

18-30

Organizatori kampa:

Centar za građansko delovanje u saradnji sa Odredom izviđača Zvezdan Nedeljković

Opis posla:

Centar za građansko delovanje CEGRAD je organizacija koja već 17 godina radi na stvaranju prilika, pružanju podrške i podsticaja, pre svega mladim ljudima da maksimiziraju svoje potencijale i na vreme preuzmu sopstvenu odgovornost. CEGRAD već godinama razvija program podrške inicijativama mladih, kroz koji se realizuju volonterske akcije, tako da imaju iskustva sa podrškom i realizacijom volonterskih akcija. Kamp se realizuje u saradnji sa JP za zaštitu i unapređenje životne sredine u Obrenovcu koje je i upravljač izletničke šume Zabran.

Tokom trajanja kampa, volonteri će biti zaduženi za:

  • Prikupljanje smeća u džakove i ostavljanje džakova pored glavnog puta gde će ih pokupiti lokalno JKP Obrenovac;
  • Čišćenje Solarne i Trim staze, kao i ostalih šumskih staza i okoline;
  • Farbanje stolova i klupa duž staza (nabavka farbi i četki, jednostavno premazivanje i nanošenje zaštite na drveni mobilijar).
Smeštaj i ishrana:

Volonteri će spavati u šatorima koje Izviđački odred poseduje. Kamp će biti postavljen u Zabreškim livadama, na ivici Zabranske šume. Hrana će biti organizovana u samom kampu, uz podršku lokalnih pekara i spremanjem-kuvanjem u samom kampu.

Opis lokacije:

Šuma Obrenovački zabran nalazi se neposredno uz opštinu Obrenovac i jednim svojim delom izlazi na reku Savu. “Obrenovački Zabran” ima status spomenika prirode. U njemu tokom godine, a naročito tokom vegetacionog perioda, boravi veliki broj ljudi. U delu u kome se nalazi lugarnica postoji i manji broj privatnih kuća (vikendica), a manji broj ljudi ovde živi tokom čitave godine. U blizini su i restorani “Savska terasa” i “Zabranska bajka”, kao i improvizovani kamp. Mnogi građani Obrenovca ovu šumu koriste za svoje rekreativne aktivnosti. Zabran je omiljeno izletište Obrenovčana, idealno za ljubitelje prirode, izolovano od buke i asfalta. Prostire od objekta ''Bazeni'' do ušća Kolubare u Savu.

Jezik:

srpski

Slobodno vreme:

Predstavnici JP za zaštitu i unapređenje životne sredine će tokom kampa održati eduaktivno predavanje o flori i fauni izletišta Zabran.

Najbliži grad:

Obrenovac