Popunjeno!

Za naš Hisar, Brdo Hisar


Tema:

ECO/RENO

Datum:

od 23.10.2021. do 24.10.2021.

Šifra kampa:

VSS20

Broj volontera:

10

Uzrast volontera:

18-30

Organizatori kampa:

Tim 42, Hisarski šampioni

Opis posla:

Tim 42 je neprofitno, nestranačko, nevladino udruženje koje svojim aktivnostima radi na očuvanju, poštovanju i unapređenju ljudskih i građanskih prava i sloboda. Naše aktivnosti su usmerene ka ostvarivanju ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava, javnog zastupanja, ekonomskih i socijalnih pitanja, zdravstvene zaštite, ekologije, kulture, obrazovanja, zaštite potrošača, informisanja, volonterizma i unapređenja položaja mladih u društvu.

Hisarski šampioni kao neformalna grupa postoje od 2016. godine, a kao zvanično udruženje od juna ove godine. Njegovi članovi starosti dvadeset do trideset godina iza sebe imaju impozantne biografije i diplome fakulteta sa najboljim prosekom, neki od njih su i studenti ili već mladi preduzetnici. Sve njih veže ljubav ka rodnom kraju i Leskovcu u koji su se vratili po završetku školovanja. Do sada su organizovali veliki broj volonterskih aktivnosti u cilju uređenja javnih prostora u Leskovcu, humanitarnih akcija i sportskih turnira.

Prostor na brdu Hisar je predivan predeo koji je dosta posećen od strane i mladih i starijih, ali se često nepažnjom stvaraju mini deponije. Zbog toga Udruženje organizuje akciju čišćenja i uređenja izletišta kojom želi da izletištu da novi sjaj i da postavi primer svojim sugrađanima kako treba zajedno brinuti o svom okruženju.

Tokom trajanja kampa, volonteri će biti zaduženi za:

  • Popravka i farbanje klupica;
  • Postavljanje drvenih korpi i putokaza;
  • Postavljanje drvenih kanti za smeće;
  • Rekonstrukcija platoa na vrhu Hisara;
  • Uređenje zelenih površina;
  • Sakupljanje smeća.
Smeštaj i ishrana:

Kamp je lokalnog karaktera, te će volonterima biti obezbeđena ishrana i osveženje tokom kampa.

Opis lokacije:

Brdo Hisar je arheološki lokalitet i park prirode, površine od 10,6 hektara, iznad Leskovca, na nadmorskoj visini od 341 metra. Na brdu se nalazi spomenik Neznanom junaku, podignut 1922. godine u čast anonimnom kapetanu, koji je 26. oktobra 1915. godine poginuo u borbama za Leskovac-Bitka na Moravi (1915), kao i spomen park na istočnoj padini, izgrađen 1971. godine, po idejnom rešenju arhitekte Bogdana Bogdanovića. Tu se nalazi i spomen ploča, gde je 1897. organizovano prvo okupljanje radnika u leskovačkom kraju. Na arheološkom lokalitetu površine 130 hektara, od 1999. godine se vrše neprekidna arheološka istraživanja. Na Hisaru su se nalazila naselja iz neolita, bakarnog, bronzanog i gvozdenog doba, iz rimskog, vizantijskog i turskog perioda, a tu je otkriven i najstariji centar crne metalurgije u Evropi.

Jezik:

srpski

Slobodno vreme:

Biće sprovedena priprema volontera za izvođenje radova na samoj lokaciji, u vidu instrukcija.

Najbliži grad:

Leskovac