Popunjeno!

Nature&Wellbeing, Tara


Tema:

Zaštita životne sredine, radionice

Datum:

od 15.08.2023. do 25.08.2023.

Šifra kampa:

VSS02

Broj volontera:

10

Uzrast volontera:

18+

Organizatori kampa:

Društvo istraživača "Vladimir Mandić Mada"

Opis posla:

Kamp počinje zapravo samom pripremom kampa i postavljanjem šatora, kada će oni koji do tad nisu imali priliku, naučiti kako se sklapa šator i pravila njegovog postavljanja. 

Biće organizovana trening-radionica na kojoj ćemo pričati o javnom govoru, kako prevazići tremu i kako sastaviti dobru prezentaciju za dobro predavanje. Nakon toga će volonteri u grupama po dvoje izabrati temu (uz pomoć stručnih saradnika) koju će obraditi u prva tri dana kampa, kako bi naredna četiri dana prezentovali izabranu temu. Teme će biti usmeravane na rešavanje problema koje smo već ranije naveli. 

Biće organizovana akcije čišćenja.

Takođem, biće organizovana radionica pravljanja postera, koji će najviše pozivati na očuvanje životne sredine. 

 

Smeštaj i ishrana:

Volonteri će spavati u šatorima, na podmetačima, koji će im biti obezbeđeni, ali je poželjno da ponesu svoju vreću. Većina šatora će biti za troje i četvoro, ali ponećemo i jedan šator za desetoro ljudi. Volonteri mogu poneti svoju kamp opremu koja uključuje sve navedeno, pa i možda neke stolove i stolice.

Opis lokacije:

Tara se nalazi u zapadnom delu Srbije i pripada unutrašnjem pojasu Dinarida. Prosečna nadmorska visina planine Tare je 1200 m. Najviši vrh je Kozji rid sa 1591 m. Pripada grupi podrinjskih planina i ima složenu geološku prošlost i raznoliku petrografsku građu. Tara je od 13.jula 1981.god. Nacinalni park proglašena od strane Narodne skupštine SR Srbije i obuhvata površinu od 24.991,82 hektara. Briga o najlepšoj planini Zapadne Srbije 1981 god. poverena je JP Nacionalni park Tara. Pretpostavlja se da su trijaski krečnjaci, na severnim stranama Tare u tercijeru bili obala Panonskog mora. Zbog povoljne klime i zabačenosti na Tari je opstao relikt i endemit balkanskog poluostrva Pančićeva omorika, kao i mnogi drugi spomenici prirode, blago rečeno živi fosili.

Jezik:

Engleski

Najbliži grad:

Valjevo

Posebne napomene:

Međunarodni kamp