Popunjeno!

CzECO village, Češko selo


Tema:

Ekološki kamp, Renoviranje/Rekonstrukcije

Datum:

od 22.07.2023. do 31.07.2023.

Šifra kampa:

VSS05

Broj volontera:

9

Uzrast volontera:

18+

Organizatori kampa:

Udruženje građana ‘’Češko Selo’’

Opis posla:

Tokom kampa volonteri će seći nisko rastinje i žbunje na pašnjaku koji je stanište zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta, kao i pored puta koji prolazi pored pašnjaka.  Biće organizovana i akcija renoviranja vatrogasnih kola, koje se nalaze u neposrednoj blizini zgrade gde će volonteri biti smešteni. Takođe, organizovaće se i akcija prikupljanje smeća i volonteri će izrađivati  kante za smeće i table sa natpisima koje će biti postavljene pored puta i na pojedinim mestima u selu.

Smeštaj i ishrana:

Volonteri će spavati u velikoj sali Doma kulture/Češkog doma koji se nalazi u centru sela. Neophodno je poneti posteljinu i vreće za spavanje. Takođe, postoji mogućnost spavanja i u šatorima jer se iza zgrade nalazi dvorište opremljeno za kampovanje. Obroke će volonteri pripremati u kuhinji u Domu kulture.

Opis lokacije:

Češko Selo osnovano je 1837. godine od strane Čeha doseljenih iz rumunskog dela Banata (gde su došli 10 godina ranije). Naime, u to vreme postojala je Austro-ugarska monarhija i ovo područje činilo je tzv. Vojnu krajinu/granicu koja je bila prva linija odbrane od Osmanskog carstva. Sa prostora današnje Češke Republike 1827. godine poslato je siromašno stanovništvo koje je naseljeno na prostoru današnjeg rumunskog dela Banata. Uslovi života bili su izuzetno loši i teški i nakon 10 godina broj stanovnika je prepolovljen, pa su dobili dozvolu da se presele u ovaj deo Banata. Doseljeno je 24 porodice i svaka porodica je dobila obradive površine u ataru sela i po plac za kuću sa okućnicom u samom selu. Za uzvrat, svaka porodica je morala da dá po jednog vojnika/najstarijeg sina koji će se boriti za Austro-ugarsku monarhiju. Selo je prvobitno imalo naziv Ablian, izmešu dva Svetska rata zvalo se Fabijan, a od 60-ih godina 20. veka nosi današnji naziv- Češko Selo.

Jezik:

Engleski

Slobodno vreme:

Organizovaće se izlet u okviru opštine Bela Crkva, a takođe će se svakodnevno organizovati slobodno vreme kada će volonteri moći da odmore ili organizuju druge aktivnosti.

Najbliži grad:

Bela crkva

Posebne napomene:

Međunarodni kamp