Popunjeno!

Svoju ideju danas pretoči u projekat, a sutra u delo!, Obrenovac


Tema:

EDU

Datum:

od 21.10.2023. do 22.10.2023.

Šifra kampa:

VSS26

Broj volontera:

15

Uzrast volontera:

18+

Organizatori kampa:

Odbor omladinskog fonda iz Obrenovca uz podršku Centra za građansko delovanje

Opis posla:

 Tokom trajanja kampa, volonteri će obavljati sledeće poslove:

  1. Dan – okupljanje, promocija konkursa Omladinskog fonda iz Obrenovcakoji je u toku i otvoren je do 1. novembra. Orjentacija učesnika oko uslova konkursa i obuka za pisanje projkata pod nazivom  “Svoju ideju danas pretoči u projekat, a sutra u delo! “ 
  2. Dan –  okupljanje, rad sa učesnicima na njihovima idejama konkeretno, i podrška da svaki učesnik ili grupa učesnika konkretno svoju ideju pretvori u predlog projekta i konkuriše na otvoreni konkurs Omladinskog fonda Obrenovac.   

Odbor omladinskog fonda je grupa mladih koji čine mladi iz Obrenovca. Odbor se bira svake godine i deo je programa Omladinski fond Kancelarije za mlade Obrenovac. Odbor je zadužen za promociju, realizaciju i praćenje ideja koje su podržane svake godine kroz program podrške idejama i inicijtivama mladih iz Obrenovca. Pored toga članovi odbora su i komisija za odabir projekata. 

 Centar za građansko delovanje je organizacija koja već 19 godina radi na stvaranju prilika, pružanju podrške i podsticaja, pre svega mladim ljudima da maksimiziraju svoje potencijale i na vreme preuzmu sopstvenu odgovornost. Već godinama razvijamo program podrške inicijativama mladih, kroz koji se realizuje volonterske akcije, tako da imamo iskustva sa podrškom i realizacijom volonterskih akcija, što ovaj kamp i jeste. 

Smeštaj i ishrana:

Volonteri neće spavati na samom kampu zato što je kamp predviđen za lokalne volontere. Obezbeđena hrana, kao i osveženje za sve učesnike.

Opis lokacije:

Kamo se realizuje u Arboretumu u Obrenovcu u letnjoj učionici i u Prirodnjačkom domu.

Jezik:

Srpski jezik

Najbliži grad:

Beograd

Posebne napomene:

Ovaj kamp je predviđen za lokalne volontere i ne plaća se participacija.